تقویم روز
امروز یکشنبه 10 فروردین ماه 1399 ساعت 15:59 ب ظ

VPN چیست ؟

شبکه خصوصی مجازی یا Virtual Private Network که به اختصار VPN نامیده میشود جهت اتصال یک شبکه خصوصی مانند دانشگاه علوم پزشکی به یک شبکه عمومی مانند اینترنت استفاده میشود. بنابراین کاربران دانشگاه علوم پزشکی جهت اتصال به اینترنت درهمه مراکز، از کانکشن VPN استفاده مینمایند .همچنین این امکان وجود دارد تا کاربرانی که از طرق دیگر به اینترنت متصل شده اند بتوانند ، از طریق ساخت کانکشن VPN بر روی سیستم خود و انجام تنظیمات مربوطه به شبکه داخلی دانشگاه (سرورهای داخلی ،کامپیوترها ، ژورنالها ومقالات )دسترسی یابند .

پیوند های مفید