تقویم روز
امروز دوشنبه 5 فروردين ماه 1398 ساعت 03:40 ق ظ

VPN چیست ؟

شبکه خصوصی مجازی یا Virtual Private Network که به اختصار VPN نامیده میشود جهت اتصال یک شبکه خصوصی مانند دانشگاه علوم پزشکی به یک شبکه عمومی مانند اینترنت استفاده میشود. بنابراین کاربران دانشگاه علوم پزشکی جهت اتصال به اینترنت درهمه مراکز، از کانکشن VPN استفاده مینمایند .همچنین این امکان وجود دارد تا کاربرانی که از طرق دیگر به اینترنت متصل شده اند بتوانند ، از طریق ساخت کانکشن VPN بر روی سیستم خود و انجام تنظیمات مربوطه به شبکه داخلی دانشگاه (سرورهای داخلی ،کامپیوترها ، ژورنالها ومقالات )دسترسی یابند .

nums spring nums spring

پیوند های مفید

www.3dots.ir