هدف  این مرکز ،ایجاد مرکز جامع سلامت مادر و جنین برابر با استانداردهای مورد تایید سازمان بهداشت جهانی به عنوان مرجعی معتبر در منطقه نهم آموزش عالی کشور می باشد

(( رسالت آن تأمین و ارتقای سطح سلامت جامعه بخصوص مادران و نوزادان می باشد.))

 

دانلود کتاب مرکز پزشکی ناباروری و سلامت مادر و جنین شمس شرق

اهداف

ایجادمرکزتشخیصی درمانی بیماریهای قبل و بعد ازتولد درشرق کشور

ایجاد مرکز سلامت زنان با تمرکزبرغربالگری وتشخیص زودرس سرطانهای پستان ودهانه رحم

ایجادمرکزدرمان نا باروری باهمکاری کشورهای اروپایی

افزایش دسترسی گروه هدف به خدمات جامع ومتمرکزسلامت مادران ونوزادان درشرق کشور

افزایش آگاهی ونگرش جامعه هدف درزمینه سلامت مادران ونوزادان با نگاه ویژه به سلامت نسل آینده

تربیت نیروی انسانی لازم درزمینه های تشخیصی وپژوهشی

بسترسازی  کمی وکیفی پژوهش های علوم پایه وبالینی درزمینه سلامت مادرونوزاد بانگرش ارتقاء

سلامت نسل آینده

Image
Image
Image
Image
Image
هیئت امنا
Image

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر