تقویم روز
امروز پنج شنبه 31 مرداد ماه 1398 ساعت 06:10 ق ظ

فراخوان گرانت های تحقیقاتی و دریافت پروپوزال متقاضیان در راستای راه اندازی واحد دانشجویی موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران

 با عنایت به نامه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع به شماره 1524/د/700 مورخ 04/04/1396 بدینوسیله برنامه «واحد همتاپروری موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران»معرفی می گردد،
مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران، در نظر دارد با پیاده سازی یک برنامه همتاپروری مدون، کاربردی ومنسجم، اعضای هیأت علمی و اساتید دارای صلاحیت را در سازمان حفظ کرده و با بهره گیری از توانمندی این گروه، مهمترین رسالت را که همانا آموزش و نشر دانش است؛ به طور فزاینده و اثربخشی در تربیت اساتید آینده ترغیب نماید.
• با حمایت موسسه ملی تحقیقات (نیماد) در سال جاری گرنتی به مبلغ 500 میلیون ریال به 40 نفر از اعضای هیات علمی با مرتبه استادی و اچ ایندکس برابر 15 و یا بیشتر اعطا می نماید.

برای اطلاع از شرایط و فرایندهای این گرنت بر روی پیوست زیر کلیک کنید

پیوست ها :
Download this file (letter.pdf)پیوست [دانلود]473 kB

پیوند های مفید

www.3dots.ir