رئیس اداره تربیت بدنی دانشکده با صدور پیامی هفته تربیت بدنی به دست اندرکاران این رشته را تبریک گفت. به گزارش وب دا متن پیام آقای مجید فرح نیا بدین شرح است:

تن زنده والا به ورزندگی است    که ورزندگی مایه زندگی است 

به ورزش گرای و سرافراز باش   که فرجام سستی سرافکندگی است

 ورزش به عنوان یکی از مهم ترین ارکان تأمین شادابی و سلامت جسم و روان، به ویژه در شرایط کنونی جهان که کرونا ویروس پیشتازی می کند، موجبات کاهش استرس و تقویت سیستم ایمنی است و بدون شک یکی از محورهای اساسی دستیابی به شعار انسان سالم محور توسعه پایدار  به شمار می رود. فرا رسیدن  هفته تربیت بدنی(26 مهر الی2 آبان) را به تمام خدمت گذاران عرصه ورزش تبریک عرض نمایم.

وظیفه خویش می دانم که از حمایت های رئیس محترم دانشکده، معاونان محترم توسعه و فرهنگی دانشجویی، همراهی های دلسوزانه  رابطان محترم ورزش دانشکده وزحمات همکاران در اداره تربیت بدنی، صمیمانه قدردانی نمایم و از تمام کسانی که در پیشبرد ورزش دانشکده سهمی را بر عهده دارند، تشکر نمایم.

 

مجید فرح نیا

رئیس اداره تربیت بدنی دانشکده