جلسه هماهنگی ستاد هفته سلامت با حضور معاون بهداشت و مسئولین واحدهای ستادی شبکه بهداشت و درمان فیروزه برگزار شد.

به گزارش وب دا، معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان فیروزه ضمن تقدیر از خدمات همکاران در همه حوزه ها اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تلاش ها و جانفشانی های مدافعان سلامت در تمام دنیا، امسال به نام سال جهانی مدافعان سلامت نام گذاری شده است.

دکتر حامد جزجلالیان با تاکید بر تعامل و انجام برنامه های متنوع در هفته سلامت برای آگاه سازی مردم از خدمات حوزه های مختلف بهداشت و درمان ادامه داد : با تعامل و همکاری درون بخشی و برون بخشی بایستی برنامه های متنوعی در هفته سلامت و در طول سال انجام گردد و این هفته بهانه ای است که در آن خدمات حوزه بهداشت و درمان به خوبی برای جامعه بازگو شود تا همه جامعه در کنار هم در راستای تحقق اهداف هفته سلامت گام برداریم.

هفته اول اردیبهشت هر سال به نام هفته سلامت نام گذاری شده است و روزشمار هفته سلامت امسال نیز با شعار ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر  به شرح ذیل نام‌گذاری شده است:

چهارشنبه اول اردیبهشت با عنوان «همراهی با مدافعان سلامت برای ساخت جهانی عادلانه‌تر و سالم‌تر

پنجشنبه دوم اردیبهشت با عنوان «مشارکت اجتماعی، همدلی و وفاق ملی برای ساخت جهانی عادلانه‌تر و سالم‌تر»

 جمعه سوم اردیبهشت با عنوان «آموزه‌های دینی و پیوند نهادهای مذهبی و نظام سلامت برای ساخت جهانی عادلانه‌تر و سالم‌تر

شنبه چهارم اردیبهشت با عنوان «ارتقای نظام شبکه بهداشتی درمانی و مراقبت‌های بهداشتی اولیه برای ساخت جهانی عادلانه‌تر و سالم‌تر»

 یکشنبه پنجم اردیبهشت با عنوان «رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ سازی برای ساخت جهانی عادلانه‌تر و سالم‌تر»

دوشنبه ششم اردیبهشت با عنوان «پژوهش، فناوری، پشتیبانی و مانع زدایی از تولید برای ساخت جهانی عادلانه‌تر و سالم‌تر

سه شنبه هفتم اردیبهشت با عنوان «مشارکت‌های بین بخشی و مسئولیت اجتماعی برای ساخت جهانی عادلانه‌تر و سالم‌تر»