مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان فیروزه از انجام بیش از 300 بازدید بهداشتی توسط بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای این شبکه در ده روز نخست طرح سلامت نوروزی خبر داد.

مهندس حامد بردبار در گفتگو با وب دا عنوان کرد: از ٢۵ اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و نه، همزمان با سراسر کشور طرح نوروزی بهداشت محیط در شبکه بهداشت و درمان فیروزه آغاز و تاکنون بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای این شبکه بیش از سیصد بازدید بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، مراکزتفریحی و جایگاههای سوخت درسطح شهرستان انجام و ٢٩ واحد صنفی متخلف اخطاریه دریافت و یا به مراجع قانونی معرفی شده و یک واحد صنفی متخلف نیز پلمپ شده است.

مهندس بردبار با اشاره به تشدید فعالیت بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای در طرح سلامت نوروزی اظهار داشت: در ده روز نخست اجرای این طرح پانصد مورد کلرسنجی و ٢٨ مورد نمونه برداری آب از سطح شهر و روستا صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود: همچنین بیش از یکصد و ۶۰ مورد سنجش عوامل محیطی به وسیله تجهیزات پرتابل بازرسی شامل سنجش آلایندگی میز کار ، اندازه گیری دمای مواد غذایی پخته و. . . انجام و یکصد و ٩۴ کیلوگرم مواد غذایی فاقد مشخصات بهداشتی توقیف، جمع آوری و معدوم شده است.

مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان فیروزه در پایان با تاکید بر تشدید کنترل، نظارت و آموزش چهره به چهره افزود: در ایام تعطیلات نوروز همکاران ما در واحد بهداشت محیط آماده نظارت بر مراكز تهيه و توزيع مواد غذایی و اماكن عمومی از قبيل رستوران ها و اماکن بین راهی هستند تا سلامت مردم و مسافران به خطر نیفتد و از شهروندان و مسافران درخواست می کنیم تا حد امکان

دستورالعمل های بهداشتی را در راستای مقابله با بیماری کرونا رعایت نمایند تا از وقوع موج مجدد بیماری کرونا جلوگیری شود.