به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان فیروزه، طرح بسیج سلامت نوروزی با حضور مهندس شکاری معاون فرماندار، حجتی مسئول حراست فرمانداری، سروان راد رئیس پلیس پیشگیری و امنیت، نماینده صنعت و معدن و نمایندگان اصناف شهرستان فیروزه و تیم های نظارتی با اولویت مدیریت بیماری کووید ١٩ همزمان با سراسر کشور در این شهرستان آغاز شد.

مسئول بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان فیروزه در حاشیه مانور نوروزی تیم های نظارتی اظهار داشت: در طرح بسیج سلامت نوروزی بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای در قالب ۵ تیم نظارتی ٢ نفره و مجهز به تجهیزات پرتابل سنجش و نمونه برداری از آب، مواد غذایی و سطوح بر مراکزتهیه و توزیع، کارگاه های حرفه ای و اماکن عمومی در راستای مدیریت بیماری کووید ۱۹ و نظارت بر سامانه های آبرسانی فعالیت مینمایند.

مهندس حامد بردبار افزود: در بازه زمانی طرح تشدید نوروزی نمونه برداری از مواد غذایی و آب آشامیدنی صورت میگیرد و نظارت ها بر مراکز تهیه و توزیع، اماکن عمومی سطح شهر و روستاها به شکل جدی و تشدید یافته انجام خواهد شد.

مسئول بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان فیروزه در پایان با تاکید بر اینکه سامانه ۱۹۰ پل ارتباطی مردم با کارشناسان بهداشت است، اعلام کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف بهداشتی را به صورت شبانه روزی با سامانه 190 در میان گذاشته تا بازرسان ما در کوتاهترین زمان ممکن  به شکایات مردمی رسیدگی نمایند.