نهضت سبز نهال کاری برای اولین بار در شهرستان فیروزه و در سطح مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت این شهرستان آغاز شد.

دکتر مجید خجسته پور مدیر شبکه بهداشت و درمان فیروزه در گفتگو با وب دا گفت: هم زمان با سراسر کشور پویش درخت کاری به یاد شهدای مدافع سلامت، شکرانه بهبودیافتگان بیماری کرونا، طلب رحمت برای درگذشتگان بیماری کرونا و همراهی و پاس داشت زحمات مدافعان سلامت، طرح کاشت بیش از هزار اصله نهال شامل صنوبر، کاج، زیتون تلخ، چنار، اقاقیا و زبان گنجشک و ... در سطح کل مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت شهرستان فیروزه در قالب نهضت سبز همزمان با هفته منابع طبیعی در حال اجرا می باشد.

دکتر خجسته پور افزود: کاشت درخت علاوه بر تأثیر مفید بر سلامت روحی روانی همکاران و مراجعان مراکز سبب حساس سازی آنان در مورد مسئله محیط زیست و اهمیت افزایش سرانه فضای سبز م شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان فیروزه در پایان ضمن تاکید بر اهمیت توسعه فضای سبز عنوان داشت: منابع طبیعی به عنوان سرمایه ارزشمند در راستای توسعه و آبادانی هر منطقه می باشد  از این رو حفظ و نگهداری درختان و محیط زیست و همچنین ترویج فرهنگ کاشت درخت به عنوان یکی از وظایف اضلی هر فرد می باشد.