تقویم روز
امروز شنبه 5 بهمن ماه 1398 ساعت 18:54 ب ظ

گروه های هدف:

پزشکان متخصص، دستیاران تخصصی، پزشکان عمومی،  پرستاران، پیراپزشکان و علوم پایه پزشکی

امتیاز بازآموزی:5 امتیاز

پیوند های مفید