تقویم روز
امروز جمعه 3 خرداد ماه 1398 ساعت 17:20 ب ظ

گروه های هدف:

پزشکان متخصص، دستیاران تخصصی، پزشکان عمومی،  پرستاران، پیراپزشکان و علوم پایه پزشکی

امتیاز بازآموزی:5 امتیاز

پیوند های مفید

www.3dots.ir