تقویم روز
امروز چهارشنبه 22 آبان ماه 1398 ساعت 11:25 ق ظ

گروه های هدف:

پزشکان متخصص، دستیاران تخصصی، پزشکان عمومی،  پرستاران، پیراپزشکان و علوم پایه پزشکی

امتیاز بازآموزی:5 امتیاز

پیوند های مفید