تقویم روز
امروز شنبه 5 بهمن ماه 1398 ساعت 18:56 ب ظ

محورهای همایش

آترواسکلروز
واسکولیت ها
بیماری های اتوایمیون
سندرم بورگر
بیماری های عروق محیطی
جراحی عروق
بیماری های مادرزادی عروقی و متابولیک
بیماری های عفونی عروقی و متابولیک
بیماریهای وریدی و درمان اندوواسکولار بیماریهای وریدی
بیماری عروق کاروتید ودرمان
کاربرد سلولهای بنیادی در درمان بیماری های قلبی و عروقی
اپیدمیولوژی بیماری های عروق و متابولیک
عوامل خطر بیماری های عروق و متابولیک
پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق و متابولیک
متابولیک اطفال  (Congenital, micro & macro molecules)
سندرم متابولیک
بیماری های غدد درون ریز
دیابت
فشار خون
چاقی
اختلالات چربی خون
مارکرهای تشخیصی در بیماریهای قلبی عروقی و متابولیک
پزشکی مولکولی و بیماریهای عروقی و متابولیک
ژنتیک بیماریهای  عروقی و متابولیک
اثر تغذیه و سبک زندگی در  بیماریهای عروقی و متابولیک

پیوند های مفید