تقویم روز
امروز شنبه 5 بهمن ماه 1398 ساعت 18:54 ب ظ

اهداف همایش
نظر به این که بیماری های متابولیسم در کودکان و بزرگسالان و بیماری های عروقی بسیاری از اعضاء و ساختارهای بدن را درگیر می کنند و در صورت عدم تشخیص به هنگام و درمان به جا باعث معلولیت ، از کارافتادگی ، و مرگ و میر قابل توجهی می شوند، جایگاهی ویژه در پزشکی امروز دارند . غالب بیماران مبتلا به بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم نیازمند درمان و پایش مادام العمر هستند. تحقیقات مولکولی، بیوشیمی و ژنتیک هر روز یافته جدیدی در باب مبانی علّی این بیماری ها به دنیای علم عرضه می کنند و راهکار های درمانی جدید ارائه می شوند. آشنائی با این تحقیقات کمک شایانی برای تشخیص و درمان مناسب بیماران است.
هدف كلی از برگزاری همایش تازه های بیماری های عروقی و متابولیک،  آشنا کردن کلیه پزشکان متخصص، دستیاران تخصصی، پزشکان عمومی،  پرستاران، پیراپزشکان و علوم پایه پزشکی با بیماریهای  عروقی و متابولیک در جهت شناسائی و تشخیص به موقع بیماران مبتلا ، درمانهای اورژانس و پیشگیری از عوارض غیر قابل برگشت این بیماریها و روشهای تشخیصی و درمانی نوین است.
تلاش بر این است که در این همایش، آخرین دستاوردهای تشخیصی ، پژوهشی و درمانی بیماریهای عروقی و متابولیک در کشور های پیشرفته و ایران ارائه گردیده و همچنین راهکارهای توسعه این علم در کشور مورد بررسی قرار گیرد و فضای مناسبی جهت بحث و تبادل نظر بین متخصصین علوم مختلف کشور با اساتید برجسته این رشته در ایران فراهم گردد.
همایش در طی روز برگزاری خود از همکاری اساتید برجسته سود می جوید. علاوه بر ارائه آخرین نتایج تحقیقات علمی در کنار ارائه سخنرانی های علمی نمایندگان شرکتهای فعال در زمینه بیماری های عروقی و متابولیک نیز به معرفی جدیدترین داروها ،تجهیزات و فن آوری های پزشکی می پردازند. برگزار کنندگان کنگره امید دارند تا با ایجاد محیطی علمی و صمیمی به هدف اصلی خود که همانا ارتقاء علمی شرکت کنندگان است دست یابند.

پیوند های مفید