تقویم روز
امروز شنبه 5 بهمن ماه 1398 ساعت 18:55 ب ظ

معرفی همایش

 

 با توجه به اهمیت پیش گیری از بیماری های قلب و عروق و همچنین افزایش روزافزون بیماری های قلبی و درصد بالای مرگ و میرها در اثر مشکلات قلب و عروق،  دانشکده علوم پزشکی نیشابور همایشی  را تحت عنوان اولین همایش ملی تازه های بیماری های عروقی و متابولیک برگزار می نماید. این همایش در سطح ملی با فراخوان مقالات بوده و با حضور مقامات محترم وزارت بهداشت و رئیس محترم انجمن قلب ایران برگزار می شود.

پیوند های مفید