پنجمین همایش بررسی شیوه‌های دستیابی به مرجعیت علمی و پژوهشی
تجلیل و گرامی‌داشت محققین برجسته و سرآمد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
 
 
با حضور مقام محترم وزارت، اعضای هیات علمی فرهیخته پژوهشی، روسا و معاونین محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و مدیران مربوطه.
 
ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر
پنج‌‌شنبه ۹۹/۵/۲۳


همایش در ساعات فوق در روز مذکور، به صورت همزمان از سه دسترسی زیر پخش و اجرا شد.