معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: تهیه دارو جهت بیماران کرونایی فقط از راه قانونی صورت گیرد.

دکتر هادی حسین زاده  ادامه داد: بعضی افراد سودجو از نیاز بیماران کرونایی به داروهای مخصوص سوء استفاده نموده واقدام به توزیع دارو خارج از سیستم قانونی می نمایند. دارویی که خارج از چرخه رسمی دارویی تهیه گردد منبع تهیه دارو نامشخص و بعضا مشاهده گردیده دارای ناخالصی وحتی ممکن است داروی دیگری با برچسب تقلبی به بیمار عرضه گردد. همچنین داروی تهیه شده خارج از سیتم قانونی به هیچ عنوان به بیمار در بیمارستان تزریق نمی گردد.

وی افزود: چندی پیش با  فردی که اقدام به توزیع داروی قاچاق مخصوص بیماران کرونا نموده بود برخورد قانونی صورت گرفته و به مقامات قضایی معرفی گردید.

دکتر هادی حسین زاده خاطرنشان کرد: همشهریان محترم با توجه به شیوع بیماری کرونا و نیاز بیماران به داروهای خاص  در تهیه دارو دقت نموده و دارو را فقط از داروخانه تهیه نمایند.

 همشهریان گرامی در صورت مشاهده موارد (توزیع دارو به صورت قاچاق ) با شماره تلفن 43352311  داخلی 215 تماس حاصل فرمایید.