مدیر شبکه بهداشت و درمان فیروزه از شکسته شدن رکورد تزریق روزانه واکسن کرونا در این شهرستان خبر داد.

دکتر مجید خجسته پور در گفتگو با وب دا اظهار داشت: تزریق روزانه واکسن‌ کرونا دوشنبه ٢٨ تیرماه در این شهرستان از مرز ۶٠٠ دُز گذشت.

دکتر خجسته پور افزود: تیم های سلامت شبکه بهداشت و درمان فیروزه و تیم های سیار واکسیناسیون با تلاش بی وقفه توانستند رکورد جدیدی در آمار روزانه تزریق واکسن کرونا به ثبت برسانند و این موفقیت یقینا حاصل همدلی، همکاری، دلسوزی و تلاش بی وقفه کلیه کارکنان بهداشت و درمان فیروزه، بهورزان، مراقبین سلامت، پرستاران، پزشکان و تمامی اعضای تیم سلامت بوده و از همه همکاران پرتلاش و دلسوز خود تشکر مینمایم.

دکتر خجسته پور با اشاره به مراکز واکسیناسیون کرونا اظهار داشت: در حال حاضر واکسیناسیون کرونا در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان فیروزه و همچنین توسط دو تیم سیار در حال انجام می باشد و امید است با همکاری مردم عزیز بتوانیم هرچه سریعتر واکسیناسیون گروه های اعلام شده را به اتمام برسانیم.