رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم از اهدای یک دستگاه پمپ DVT توسط خیرین نیک اندیش خانواده های محترم سلیمانی و باصفا به این مرکزخبر داد.

دکتر محمدرضا مرادقلی افزود: خانواده محترم سلیمانی و باصفا به یادبود زنده یاد مریم باصفا یک دستگاه پمپ DVT به ارزش 250 میلیون ریال به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم اهدا کردند و تا برای درمان بیماران نیازمند به این روش درمانی در بخش های درمانی بیمارستان مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: این دستگاه به منظور جلوگیری از تشکیل DVT در پاها، همچنین آمبولی ریوی، جلوگیری از لنف ادم، درمان واریس و پیشگیری از آن طراحی شده است.

دکتر مرادقلی کمک خیّرین در تجهیز بیمارستان ها را بسیار ارزشمند و از مشارکت خیرین سلامت در سال های اخیر به حوزه سلامت تقدیر و تشکر کرد.