به گزارش وب دا،  پایگاه واکسیناسیون خودرويی نیشابور از روبروی باغ آرامگاه عطار به ورزشگاه انقلاب واقع در بلوار جانبازان، بلوار قدس غربی، درب شمالی ورزشگاه منتقل شد. هرسه پایگاه واکسیناسیون نیشابور؛ در روزهای غیرتعطیل آماده ارائه خدمت به سالمندان محترم بالای هفتادسال می باشند. سالمندان محترمی که بالای هفتادسال سن دارند می توانند باثبت نام در سامانه خوداظهاری salamat.gov.ir  ما را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.

 

پایگاه های واکسیناسیون

1-پایگاه بهشتی واقع در خیابان بهشتی 9 سالن ورزشی صالحین از ساعت 8 تا 19

2-پایگاه ابتدای جاده باغرود جنب مدرسه امام حسین سالن شهدای مدافعان حرم ساعت 8 تا 19

3-پایگاه واکسیناسیون خودرويی نیشابور بلوار قدس غربی، درب شمالی ورزشگاه انقلاب 8 صبح تا ۸شب