وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برای ایجاد دانشگاه اولین اقدام ایجاد رشته پزشکی‌است که به محض برگشت به تهران انجام آن را تسریع خواهیم کرد و قدم بعدی رفتن به سمت تبدیل اینجا به یک دانشگاه بزرگ است که این حق و لیاقت نیشابور است. 

 دکتر سعید نمکی که همزمان با روز ملی خیام در نیشابور حضور یافته بود افزود: خیام حکیمی فرزانه، طبیبی بلند مرتبه، ریاضیدانی عزیز‌ و منجمی ذی قیمت بود که برداشت من از شخصیت خیام فردی موحد، جستجو گر، متوجه معاد و متفاوت از دیدگاه کسانی‌ می باشد که او را ملحد می دانند. 

 مقام عالی وزارت بهداشت با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی نیشابور خاطر نشان کرد:  یک خیام یا‌ فقط یک عطار برای افتخار و سربلندی یک مملکت کافیست و با حضور کمال الملک و پرویز مشکاتیان این شهر مملو از هنر، شعر و عرفان و موسیقی است. 

 دکتر نمکی اظهار کرد: نیشابور بعد دیگر‌ی از قدیم دارا می‌باشد و آن اتمسفر عرفان عمومی و جذبه های عارفانه که حتی در کتب تاریخی هم وجود دارد. در نیشابور نباید کینه باشد بلکه این شهر باید سرشار از  عشق و مهر و عرفان باشد و غیر همدلی در آن وجود نباشد که خوشبختانه در حال حاضر وحدت بین مسئولان نیز وجود دارد. 

 مقام عالی وزارت بهداشت با بیان اینکه منزلت نیشابور از نظر علمی وضع کنونی نیست و  همه ما باید به ارتقای نیشابور کمک کنیم‌ افزود: نیشابور چهار راه ترافیک علمی خراسان بزرگ بود‌ و خراسان در رشد فرهنگ ایران و اسلام نقش داشته است و نیشابور مرکز آن بوده است‌.

 وزیر بهداشت ادامه داد: این نیشابور، نیشابوری نیست که باید می بود و به همین دلیل قول می دهم به محض برگشت به تهران در امورات این شهر علمی تسریع کنم و اولین گروه دانشجوی پزشکی را برای نیشابور مصوب کنم. اولین قدم این مورد است و قدم بعدی رفتن به این سمت است که اینجا به یک دانشگاه بزرگ تبدیل شود و این حق و لیاقت اینجاست.