نام و نام خانوادگی : قاسم کریمی

سمت : رئیس دبیرخانه هیئت امنا دانشکده

پست الکترونیک :karimigh1@nums.ac.ir

شماره تماس :05142627521 داخلی321                    

شماره نمابر :05142627500

Image

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر