تقویم روز
امروز شنبه 5 بهمن ماه 1398 ساعت 19:28 ب ظ

شرایط اسپانسرها


تمامی شرکت های مرتبط با این عنوان در صورتی که در این همایش به عنوان اسپانسر شرکت نمایند از امتیازات ذیل برخوردار خواهند شد:
1- اسپانسر طلایی: 10 میلیون تومان (تعهدات کنگره در قبال اسپانسر طلایی: غرفه 15 متری – برگزاری کارگاه، چاپ لوگو اسپانسر در کتابچه، بروشور و سایت، اختصاص یک صفحه در کتابچه – اختصاص صفحه در سایت – قرار دادن تبلیغات شرکت در بسته هدایا- نصب استند در محل برگزاری سمینار(تهیه استند به عهده شرکت می باشد)
 
2-  اسپانسر نقره ای: 7میلیون تومان (تعهدات کنگره در قبال اسپانسر نقره ای: غرفه10 متری – چاپ لوگو اسپانسر در کتابچه، بروشور و سایت،– نصب استند در محل برگزاری سمینار(تهیه استند به عهده شرکت می باشد)
 3- اسپانسر برنزی: 5میلیون تومان (تعهدات کنگره در قبال اسپانسر برنزی: غرفه 6 متری – چاپ لوگو اسپانسر در کتابچه، بروشور و سایت

پیوند های مفید