تقویم روز
امروز شنبه 5 بهمن ماه 1398 ساعت 18:57 ب ظ


هزینه ثبت نام برای شرکت در  همایش ملی تازه های بیماری های عروق و متابولیک
نیشابور-23 اردیبهشت 95


هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان تا تاریخ 95/02/15 به شرح زیر می باشد:
هزینه ثبت نام و بازآموزی:300000 هزار ریال
ثبت نام در کنگره بدون پرداخت وجه ثبت نام تایید نمی گردد.
همچنین جهت ارسال بیشتر از یک مقاله به ازای هر مقاله می بایست مبلغ 100000 هزار ریال به شماره حساب ذیل واریز گردد. و پس از آن قسمت ارسال مقاله فعال خواهد شد.

 

شماره حساب 2178991784002
شناسه 789917840021583

پیوند های مفید