رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22بهمن از برگزاری کارگاه تاب آوری در بحران  خبر داد.

دکتر امید رضا امینی در گفت و گو با وب دا گفت: در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22بهمن نیشابور کارگاه های تاب آوری در بحران، اکسیژن تراپی، آشنایی با تجهیزات پزشکی و حفاظت فردی  با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

دکتر امینی افزود: کارگاه های اکسیژن تراپی  و حفاظت فردی و آشنایی با تجهیزات پزشکی در 12 جلسه  برای همکاران بخش های مختلف در این مرکز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی جهت افزایش سطح علمی پرستاران  برگزار شد و در این کارگاه ها پرستاران بیمارستان، جدید ترین آموزش های اکسیژن درمانی و کنترل عفونت و آشنایی با تجهیزات پزشکی برای درمان بهتر بیماران کرونایی را فرا گرفتند.

وی بیان کرد: از ابتدای مهرماه کلیه بخش های مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22بهمن بجز بخش سی سی یو درگیر بحران کرونا بوده است و با تمام توان به بیماران کرونایی خدمات درمانی بستری و سرپایی ارایه می دهد.  

کارگاه  تاب آوری در بحران با تدریس دکتر اعظم مقدم پاشا دکترای روانشناسی سلامت برای  پرستاران و کارکنان مرکز برگزار شد و در آن  آشنایی با بحران،  تاب آوری در بحران و اقدامات و موارد لازم جهت مدیریت بحران ها را تدریس شد.