رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22بهمن از انجام 15 هزارو 663 مورد خدمت در بخش سی تی اسکن این مرکز در 6 ماهه نخست سال 1399 خبر داد.

دکتر امیدرضا امینی در گفت و گو با وب دا گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری با توجه به بستری بیماران کرونا و همزمان خدمت رسانی به بیماران گروه جراحی، تروما و حوادث ترافیکی 9 هزارو 616 بیمار در این مرکز خدمات سی تی اسکن دریافت نموده اند.

وی افزود: مجموعا توسط دو دستگاه سی تی اسکن  این مجموعه  15 هزار و 663 خدمت  سی تی اسکن برای کل بیماران و 6 هزارو 549 مورد خدمت سی تی اسکن ریه(HRCT)  برای بیماران کووید 19 بستری و سرپایی  انجام شده است.

رئیس مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن در پایان  ضمن تشکر از زحمات کارکنان رادیولوژی و تیم سلامت مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22بهمن افزود: با همکاری و همیاری کارکنان این مرکز توانستیم کارنامه موفقی در پذیرش و درمان بیماران کرونا،حوادث و تروما در 6 ماهه نخست سال داشته باشیم. این مرکز در 6 ماه دوم سال صرفا  بیماران گروه داخلی، عفونی، قلب و عروق، مغز و اعصاب و بیماران کرونا را پذیرش خواهد داشت.