رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22 بهمن از اهدای یک دستگاه دیالیز و چهار عدد تخت بیمارستانی توسط خیّرین سلامت به این مرکز خبر داد.

دکتر امیدرضا امینی  با اعلام این خبر گفت: این دستگاه دیالیز به ارزش یک  میلیارد ریال با مشارکت خیرین عزیز خانواده محترم شادی به یاد بود حاج احمد شادی و حاجیه خانم مخدره فتحی تهیه و به بخش دیالیز جهت استفاده بیماران دیالیزی اهدا شد.

 وی افزود : چهار عدد تخت بستری نیز توسط این خانواده محترم به بخش دیالیز این مرکز جهت استفاده بیماران دیالیزی اهدا گردیده و خوشبختانه در سال جاری قدم های خوبی توسط خیّرین سلامت در این مرکز برداشته شده است. 

‎دکتر امینی در پایان  از این اقدام خیرخواهانه خیرین محترم قدر دانی نمود.