سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم  از احیای قلبی ریوی همزمان دو بیمار که  توسط کارشناسان های اورژانس به این مرکز درمانی آورده شده بودند خبر داد.

دکتر محمدرضا مرادقلی افزود: در ساعت 12:23 بیست و پنجم  اسفند ماه در پی  اعلام ستاد هدایت مبنی بر مسمویت با مونوکسید کربن و کاهش سطح هوشیاری  دو بیمار، پس از ورود آمبولانس اورژانس 115 به این مرکزدرمانی وبا توجه به وضعیت دو بیمار  کد 99 اعلام و عملیات احیای قلبی ریوی  برای هردو مصدوم توسط همکاران اورژانس بیمارستان و اعضای تیم احیای بیمارستان به مدت یک ساعت و سی دقیقه انجام شد.

دکترمحمدرضا مرادقلی ضمن تشکر از زحمات همکار محترم طب اورژانس دکتر حسینی و کلیه پرستاران اورژانس و اعضای تیم احیا، افزود: دو بیمار بعد از برقراری راه هوایی مصنوعی (اینتوباسیون ) و پایدار شدن علایم، جهت ادامه روند درمان به بیمارستان 22 بهمن  منتقل شدند.