جلسه هم اندیشی با پزشکان در خصوص راه اندازی رشته پزشکی در مرکز حکیم شامگاه دوشنبه بیست وهفتم بهمن ماه برگزار شد.

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم در این جلسه که باحضور حداکثری پزشکان فوق تخصص و متخصص برگزار شد، در خصوص هم اندیشی ‌وراه اندازی رشته پزشکی و ایجاد  همدلی و اتحاد کلیه همکاران درجهت فراهم نمودن شرایط لازم جهت استقرار رشته پزشکی تاکید  کرد.

دکتر مرادقلی همچنین به نقش و جایگاه مهم پزشکان در جهت ارتقای کیفیت فرآیندهای استقرار رشته پزشکی در در دانشگاه های علوم پزشکی اشاره کرد.

معاون آموزشی بیمارستان حکیم دکتر مصطفی خالقی پور و خانم دکتر نسیم پورعلیزاده مسئول راه اندازی رشته پزشکی در دانشکده نیز از اهداف و برنامه های عملیاتی دانشکده در سال های آینده همزمان با استقرار رشته پزشکی در دانشکده علوم پزشکی نیشابور مطالبی را عنوان کردند.