بخش داخلی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم به سه دستگاه دیالیز برای رفع نیاز بیماران کلیوی مجهز شد. 

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم در گفتگو با وب دا گفت: با توجه به شیوع کرونا و لزوم ارائه خدمات ایمن و همچنین عدم جابجایی بیماران کلیوی اقدام به راه اندازی سه دستگاه دیالیز شد.

دکتر علی اصغر نوری در ادامه توضیح داد: سه تخت دیالیز برای انجام دیالیز بیماران کلیوی در نظر گرفته شده است که با تهیه سه دستگاه دیالیز و همچنین خرید دستگاه تصفیه آب دیالیز که آبی با خلوص بسیار بالا تولید و جهت مصرف آب دهی به دستگاه دیالیز در درمان دیالیز مورد استفاده قرار می گیرد، آماده ارائه خدمات به این بیماران می باشیم.

وی بیان کرد: هدف اصلی از تجهیز مرکز حکیم به دستگاه های دیالیز، دریافت خدمات درمانی در داخل مجموعه حکیم می باشد که با تجهیز و راه اندازی این دستگاه ها دیگر نیازی به انتقال بیماران به خارج از بیمارستان جهت انجام دیالیز نیست.

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم درپایان با ابراز خرسندی در ارائه خدمات متنوع درمانی از زحمات دکتر امیرصادق علیمردانی، دکتراحمد درودی و محمد عسلی؛ مسئول بخش دیالیز بیمارستان 22 بهمن و تمام افرادی که به نحوی در راه اندازی مشارکت داشته اند تقدیر و تشکر کرد.