رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از تسهیل زایمان مادر باردار توسط کارشناسان پایگاه اورژانس جاده ای امام رضا(ع)خبر داد.

مصطفی افشار نیک گفت: در ساعت ۰۴:۵۹ صبح نوزدهم اسفند ماه  در پی اعلام به مرکز ارتباطات مبنی بر شروع درد زایمان مادر ۳۰ ساله درشهر خرو کارشناسان اورژانس ۱۱۵ سریعا به محل اعزام شدند و پس از رسیدن بر بالین مادر باردار و با توجه به وضعیت اورژانسی، به علت فرا رسیدن زمان زایمان، نوزاد در منزل به دنیا آمد و اقدامات حمایتی لازم برای نوزاد و مادر توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ انجام شد.

او ادامه داد: مادر و نوزاد در وضعیت عمومی مساعد توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی حکیم انتقال داده شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ضمن تشکر از کارشناسان اورژانس ۱۱۵ آقایان محمد بشیر خیامی، سید علی حسینی و محمد قدمیاری گفت:‍ تکنسین های اورژانس ۱۱۵ مهارت عملی گرفتن نوزاد، انجام مراقبت های تخصصی از مادر باردار در کابین آمبولانس، اقدامات پیش بیمارستانی در زایمان، خونریزی ها، مراقبت از مادر باردار و نوزاد تازه متولد شده و فوریت های پزشکی در حاملگی های پرخطر را فراگرفته اند.