♦️رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت نیشابور از کلنگ زنی پد بالگرد شهر درود همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.

♦️مصطفی افشار نیک گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی، بعد مسافت و صعب العبور بودن مناطق گردشگری شهر درود وجود پد ایمن جهت استفاده از امداد هوایی از ضروریات این شهر بود.

♦️او ادامه داد: پس از جانمایی و نقطه زنی محل مناسب توسط مسئول اورژانس هوایی نیشابور، نماینده شبکه بهداشت و درمان زبرخان و کارشناسان هوانیروز ساخت پد بالگرد با مساعدت و همکاری شهرداری درود و اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیون ریال آغاز شد.

♦️افشارنیک ادامه داد: با آماده شدن این پد، انتقال بیماران و مصدومین نیازمند به خدمات درمانی پیشرفته توسط بالگرد اورژانس هوایی نیشابور به مراکز درمانی مجهز میسر خواهد شد.

♦️رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور ضمن تشکر از مدیر و پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان زبرخان و شهردار درود که در پیگیری ساخت پدهای بالگرد مساعدت نمودند یادآور شد: جانمایی و ساخت پد های بالگرد از دو سال گذشته در نیشابور آغاز شده و تاکنون با تایید هوانیروز مشهد سی پد بالگرد جانمایی شده است.