♦️رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از نشست صمیمی بمنظور بررسی راه کارهای ارتقاء سیستم اورژانس پیش بیمارستانی با مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر فیروزه خبر داد.

♦️مصطفی افشار نیک گفت: در این جلسه در رابطه با راهکارهای افزایش خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و زیر ساخت های مورد نیاز برای احداث پایگاه اورژانس شهر فیروزه بحث و تبادل و نظر شد.

♦️او ادامه داد: بعد از نشست صمیمی از محل ناوگان آمبولانس های شبکه بهداشت و درمان فیروزه بازدید به عمل آمد و راهکار هایی در رابطه با انتقال بیماران ارائه شد.

افشارنیک افزود: مدیر شبکه بهداشت و درمان فیروزه قول مساعد جهت برطرف شدن مشکلات کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی که در یک سال اخیر در خط مقدم مبارزه با ویروس منحوس کرونا در این شهر مشغول خدمت رسانی بودند را داد.

♦️رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور یادآور شد: افزایش تعامل بین سیستم اورژانس پیش بیمارستانی و شبکه بهداشت درمان فیروزه باعث افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به همشریان عزیز خواهد شد.

📌این نشست در تاریخ پنجم بهمن ماه با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان فیروزه آقای دکتر خجسته پور،رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور آقای افشارنیک،ناظر منطقه چهار آقای سلیمانی و مسئول امور عمومی شبکه بهداشت و درمان فیروزه آقای بشارت برگزار شد.