رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از آغاز طرح پایش ضربتی اورژانس نیشابور براساس دستورالعمل سازمان اورژانس کشور خبر داد.
مصطفی افشارنیک گفت: این دستورالعمل که در پنج بخش(مدیریت، کارکنان اورژانس، پایگاه ها ، آمبولانس ها و آموزش) می باشد با هدف بهبود عملکرد و ارائه بهتربن خدمت به مددجویان تدوین شده است.
او ادامه داد: در این طرح تمامی پایگاه ها، آمبولانس ها، امکانات و کارکنان طی یک ماه مورد بررسی و پایش قرار می گیرند تا با انعکاس نقاط قوت و ضعف موجب بهبود مستمر عملکرد شده و موجبات رشد و توسعه را فراهم آورد.
افشارنیک افزود: در پایان طرح نتایج ارزیابی پس از بررسی و جمع بندی در جلسه هیئت رئیسه دانشکده مطرح و گزارش آن به سازمان اورژانس کشور ارسال می شود.
اولین جلسه طرح پایش ضربتی اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور در تاریخ ۱۸ دی ماه در محل مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور با حضور رئیس اورژانس، ناظرین مناطق، مسئول نقلیه، مسئول آموزش، مسئول کنترل عفونت، امور عمومی، مسئول MCMC، مسئول EOC و روابط عمومی اورژانس 115 نیشابور برگزار شد.