رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از کمک و خرید تجهیزات پایگاه توسط کارکنان اورژانس خبرداد. 
مصطفی افشار نیک گفت: کارکنان اورژانس ۱۱۵ نیشابور که خیرین سلامت را الگوی خود قرار دادند و هم گام با این خیرین قدم برداشته در اقدامی خداپسندانه اقدام به اهدای وسایل مورد نیاز پایگاه نمودند.
او ادامه داد: کارکنان اورژانس ۱۱۵ نیشابور یک اجاق گاز و یک عدد اتوی لباس برای پایگاه جاده ای امام رضا(ع)اهدا نمودند.
افشارنیک افزود: با هماهنگی مشارکت های اجتماعی دانشکده علوم پزشکی نیشابور کمیته خیرین در اورژانس ۱۱۵ نیشابور تشکیل شد و با انتخاب هیئت مدیره این کمیته گام بزرگی برداشتیم که از جمله این اقدامات این به جذب حدود ۴۰۰ میلیون ریال وجه نقد در دهه ی محرم میتوان اشاره نمود.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی یادآور شد: از سال 1398 تا کنون خیرین کمک های نقدی و غیر نقدی شامل اهدای زمین و هزینه ساخت دو پایگاه جاده ای، خرید تجهیزات پزشکی (11 دستگاه تله مدسین، دستگاه کمک آموزشی ریتم میکر، تجهیزات حفاظت فردی، دستگاه مه پاش و ازون تراپی) کمک به اورژانس پیش بیمارستانی داشته اند.