رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از مجوز راه اندازی یک پایگاه شهری و دو پایگاه جاده ای و تخصیص 4 دستگاه موتورلانس خبر داد.
مصطفی افشار نیک گفت: با پیگیری های انجام شده و تهیه طرح های توجیهی جهت راه اندازی پایگاه جاده‌ای و شهری، در جلسه ی وبینار که در تاریخ ششم آبان ماه با حضور مدیران مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قطب شمال شرق کشور و معاونت محترم فنی عملیات سازمان اورژانس کشور برگزار شد مجوز راه اندازی دو پایگاه جاده ای و یک پایگاه شهری و ۴ دستگاه موتورلانس به نیشابور تخصیص داده شد.

او ادامه داد: با راه اندازی این پایگاه ها علاوه بر پوشش مطلوب تر خدمات، مدت زمان رسیدن به صحنه حادثه نیز کاهش خواهد داشت که باعث افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت خواهد شد.
افشار نیک افزود: در حال حاضر اورژانس 115 نیشابور با 14 پایگاه جاده ای و 8 پایگاه شهری به ارائه خدمت مشغول است که بزودی با کمک خیرین پایگاه های مصوب جدید نیز راه اندازی خواهد شد.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور ضمن تقدیر از خیرین سلامت یاد آور شد دو پایگاه جاده ای در حال حاضر به کمک خیرین در حال ساخت می باشد که پیشرفت ۴۰ درصدی داشته است و امید می رود که تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.