رئیس مرکز اورژانس به همراه مسئول منطقه و مسئول آموزش اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور از پایگاه های جاده ای بخش سرولایت نیشابور به صورت سرزده بازدید کردند.

مصطفی افشارنیک گفت: با توجه به ضرورت آمادگی تکنسین های اورژانس از لحاظ سرعت عمل و مهارت در ارائه خدمت به بیماران و مصدومین، بازرسی و نظارت های اورژانس به صورت مستمر، سرزده و در زمان های مختلف انجام می شود.

او ادامه داد: در این بازدید ها سرعت عمل اعزام آمبولانس، نحوه استفاده از تجهیزات، عملکرد صحیح آمبولانس، مهارت های علمی و عملی کارکنان شیفت مورد سنجش قرار میگیرد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور ضمن تقدیر و تشکر از کاکنان اورژانس پیش بیمارستانی که در سخت ترین شرایط به ارائه خدمت می‌پردازند افزود: تکنسین های اورژانس باید با مطالعه و تمرین مداوم و شرکت در کارگاه های عملی در بالا ترین سطح آمادگی جهت ارائه خدمت به نیازمندان قرار داشته باشند.