رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور از تصادف خودرو سواری پراید با کامیون در ۲۰ کیلومتری نیشابور به سبزوار خبر داد.

مصطفی افشارنیک گفت: در ساعت ۱۶:۲۵ هفدهم شهریور ماه در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ مبنی بر تصادف خودرو سواری پراید با کامیون، آمبولانس پایگاه اورژانس جاده ای حسن آباد و آمبولانس پایگاه ۳ شهری به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه پنج نفر مصدوم داشت که یکی از مصدومین به صورت سرپایی مداوا شد و ۴مصدوم دیگر  پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان های  مرکز درمانی آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم و ۲۲ بهمن نیشابور منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور یادآور شد در هنگام وقوع حوادث با حفظ خونسردی با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید و ضمن همکاری با کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس، اگر خطری مصدومین را تهدید نمی‌کند از جابجایی مصدومین خودداری کنید و اگر مصدومین خونریزی دارند تا رسیدن نیروهای امدادی با قرار دادن پارچه تمیز در محل خونریزی و فشار مستقیم به محل خونریزی را کنترل کنید.