رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی از پاسخ گویی به یازده هزار و ۷۸۷ تماس توسط کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ خبر داد.
مصطفی افشار نیک گفت: کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس در اردیبهشت ماه به هزار و ۶۴۷ نفر مشاوره تلفنی ارائه نموده اند.
او ادامه داد: در این ماه متاسفانه ۱۰۳۷ تماس مزاحمت با شماره اورژانس برقرار شده است که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است.
افشارنیک افزود: هنگام تماس با اورژانس ۱۱۵ به راهنمایی های کارشناسان مرکز ارتباطات با دقت توجه کنید زیرا در بیشتر مواقع می توانید با اقدامات و کمک های اولیه ای که به شما آموزش داده می شود جان بیمار و یا مصدوم خود را نجات دهید.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور یادآور شد که مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵نیشابور مجهز به جدید ترین نرم افزار ها و تجهیزات ارتباطاتی می باشد که از لحظه اعزام، توسط مکان یاب اینترنتی مسیر حرکت، سرعت، توقف های آمبولانس کنترل می شوند همچنین تمامی تماس های دریافتی و زمان های اعزام آمبولانس توسط کامپیوتر ثبت و بایگانی می شود.