‍ ‍ ‍ ‍

با اعلام روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور دو هزار و ۴۲۷ مورد خدمت رسانی توسط اورژانس ۱۱۵ در اردیبهشت ۱۴۰۰ انجام شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور در گفتگو با روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ گفت: تعداد ماموریت های این مرکز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

مصطفی افشارنیک ادامه داد: در مجموع، تصادفات با ۵۹۴ مورد، قلبی ۲۲۰مورد،  بیماران مشکوک به کرونا ۲۲۱ مورد، کاهش سطح هوشیاری ۱۹۴ مورد ،ضعف و بیحالی ۱۳۲مورد، سقوط همتراز و غیرهمتراز ۱۱۴مورد، تشنج ۸۶ مورد، تنفسی ۷۹ و افزایش فشار خون ۶۴ مورد بیشترین تعداد ماموریت های مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور در این ماه بوده است.

او افزود: تعداد هزار و ۵۰۰ بیمار و مصدوم به مراکز درمانی منتقل شده اند که ۶۱۰ مورد به بیمارستان ۲۲ بهمن، ۸۱۴ مورد به بیمارستان حکیم و ۷۶ مورد به سایر مراکز درمانی منتقل شده اند.

در ادامه گفتگو مسئول اورژانس هوایی آقای جمال خیر آبادی اظهار نمود: بالگرد اورژانس ۱۱۵ در اردیبهشت ماه ۵ مورد اعزام داشته که منجر به انتقال ۸ نفر بیمار و مصدوم شده است.