🔹رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از افزایش 18 درصدی رضایت مردم از خدمات اورژانس 115 نیشابور در اسفند ماه 99 نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

 🔹مصطفی افشارنیک گفت: تعداد کل ماموریت های اورژانس 115 در اسفند 99 دو هزار 40 مورد بوده است که 219 ماموریت، تماس با شهروندان انجام شده است که از این تعداد 179 تماس پاسخ داده شده و 40 مورد پاسخ داده نشده است.

 🔹 افشارنیک افزود: از تعداد 179 تماس پاسخ داده شده 166 مورد ماموریت شهری (76 درصد) و 53 مورد ماموریت جاده ای (24 درصد ) بوده است که از 179 مورد تماس 172 مورد شهروندان رضایت کامل و تنها 7 مورد رضایت نسبی داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 18 درصدی حدود 92 درصد رضایت مردم را از خدمات اورژانس 115 در بر داشته است.

او ادامه داد: براساس دستورالعمل های سازمان اورژانس کشور، ماهانه حدود 10 الی 20 از درصد از کل تماس ها توسط مسئول رضایت سنجی مورد پایش قرار می گیرد تا عملکرد کارکنان اورژانس 115 به دقت رصد شود.

🔹 مسئول اورژانس پیش بیمارستانی یادآور شد: از ابتدای فروردین 1400نظرسنجی پیامکی فعال شده است بدین صورت که بعد از انجام هر ماموریت یک پیام نظرسنجی در خصوص نحوه ارائه ی خدمت برای مددجو ارسال می شود و نظر وی در خصوص خدمت انجام شده سوال می شود تا پس از دریافت بازخوردها برنامه ریزی جهت خدمت رسانی بهتر به شهروندان داشته باشیم.