رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور ابلاغی دکتر عصمت تقی آبادی را به سمت مشاور خویش در امور زنان و خانواده منصوب کرد. به گزارش وب دا در این ابلاغ آمده است:

بسمه تعالی

سرکار خانم دکتر عصمت تقی آبادی

 نظر به سوابق ارزنده و شایستگی سرکار عالی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان مشاور اینجانب در امور زنان و خانواده منصوب می گردید. انتظار می رود با استفاده از پیشنهادات بانوان دانشکده و تضارب آراء و توجه به ظرفیت های تخصصی موجود، اقدامات موثری در حفظ و ارتقاء سطح سلامت زنان در منطقه تحت پوشش صورت پذیرد . امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف موفق وموید باشید.

 

دکتر محسن عظیمی نژاد

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور