رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور ابلاغی آقای دکتر هادی حسین زاده را به سمت سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده منصوب کرد. متن ابلاغ به شرح ذیل می باشد:

همکار گرامی جناب آقای دکتر هادی حسین زاده

سلام علیکم

نظر به شایستگی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه تعیین می گردید. انتظار می رود با رعایت کلیه جهات شرعی و قانونی در حوزه تحت مسئولیت خود نسبت به امور محوله اهتمام ورزید.

بدیهی است تعامل مدبرانه شما با سایر ارکان دانشگاه، بخش صنعت و ارگان های مرتبط و نیز با گروه های پزشکی خصوصا جامعه داروسازی و همچنین بهره مندی از ظرفیت کارشناسان و کارکنان آن معاونت، منشاء تحول در نظام دارویی و غذایی و بهره مندی از نتایج آن برای ارائه خدمت بهتر به مردم عزیز خواهد گردید.

لازم است ضمن انجام وظایف قانونی ، محورهای ذیل به جد مورد توجه و پیگیری قرار گیرد:

1-     تقویت نظام مند کلیه بخش های نظارتی معاونت غذا و دارو و ارائه مستمر نتایج در هیئت رئیسه دانشگاه

2-     استفاده از فناوریهای نوین در حوزه دارو و غذا و همچنین تکمیل و ارتقای مکانیزاسیون مراکز دارویی،

3-     تاسیس یا تکمیل درخواست های مورد نیاز در بخش مراقبت های دارویی در بیمارستان های  دانشگاه

4-     تعامل مثبت با بخش غیر دولتی، خصوصا سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان و سایر انجمن های مرتبط،

5-     توجه ویژه به توسعه مدیریت غذا و تجهیز آزمایشگاه کنترل به دستگاههای سنجش سموم دفع آفات نباتی

6-     رفع موانع موجود در برابر تامین و توزیع مطلوب دارو بعنوان یک کالای استراتژیک در استان

7-     حاکمیت نگاه پژوهش محور در بخش های دارو، غذا و آزمایشگاه کنترل و ارتباط موثر با اعضای محترم هیئت علمی

8-     جلب مشارکت حداکثری اعضای هیات علمی و کارشناسان خبره درون و بیرون دانشگاه در تعیین راهبردها

9-     توجه به ایجاد قطب علمی صنایع غذایی در شرق کشور با توجه به زیر ساخت های ارزشمند آن در منطقه تحت پوشش دانشکده

    با توجه به موارد پیشگفت لازم است در اسرع وقت نسبت به ارائه کلیات برنامه آن معاونت به مجموعه تحت تولیت اقدام فرمایید. ضمنا اختیارات اینجانب در اجرای ماده 44 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به جنابعالی تفویض می گردد. موفقیت جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

 

دکتر محسن عظیمی نژاد

رئیس دانشکده