تقویم روز
امروز دوشنبه 22 مهر ماه 1398 ساعت 12:46 ب ظ

اعضای کمیسیون دائمی

 

          

دکتر علی اکبر شمسیان مسئول جهاد دانشگاهی مشهد
دکتر مجید ابریشمی  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر عبدالله بهرامی  بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر مصطفی مهرابی بهار  بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر سیدامیر قاضی زاده هاشمی  نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی 
دکتر ابراهیم گلمکانی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی

پیوند های مفید