سرپرست حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده از اهدای سیزدهمین دستگاه تله مدیسین به اورژانس پیش بیمارستانی خبرداد.

مصطفی عظیمی نژاد در گفتگو با وبدا گفت: خیرین محترم سلامت خانواده عزیزی نیا به یادبود زنده یاد حاج محمود عزیزی نیا سیزدهمین دستگاه  تله را به اورژانس پیش بیمارستانی اهدا کردند.

 وی ادامه داد: تاکنون با کمک دستگاه تله مدیسین جان تعداد قابل ملاحظه ای از همشهریان عزیز نجات پیدا کرده است. قابلیت انتقال وضعیت علائم حیاتی از طریق این دستگاه این امکان را فراهم می کند که پزشک مستقر در بیمارستان از وضعیت بیمار خیلی زود با خبر شده و دستور پزشکی لازم را برای کارشناس حاضر بر بالین بیمار صادر شود و پرسنل بیمارستان تا زمان انتقال بیمار،  آمادگی لازم جهت بستری کردن بیمار در بخش مورد نیاز را داشته باشند.

 

سرپرست حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده همچنین خاطر نشان کرد: تعداد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی مستقر در کل شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان 25 عدد می باشد. که خیرین محترم سلامت تاکنون نیمی از این نیاز را برطرف کردند و تعداد12 عدد دیگر مورد نیاز می باشدکه امید است با همت خیرین این نیاز برطرف شود.

همشهریان محترم در صورت تمایل جهت تهیه این دستگاه و تجهیز سایر آمبولانس های اورژانس نیشابور می توانند به حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده علوم پزشکی واقع درمیدان معلم مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 42627519 تماس حاصل فرمایند.