سرپرست حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده علوم پزشکی  از امضاء تفاهم نامه ساخت 4 خانه بهداشت با خیّر نیک اندیش سلامت جناب آقای مهندس  عبدالرضا وکیلی

درتاریخ  دهم خرداد 99 خبر داد.

مصطفی عظیمی نژاد در گفتگو با وب دا گفت : درادامه سلسله کارهای خیّرخواهانه و خداپسندانه ایشان در حوزه سلامت  نیشابور، نظیر ساختمان دیالیز، ساخت بخش قلب و ساخت سی سی یو  مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن و شرکت در پویش مقابله با کرونا، امروز با امضای تفاهم نامه ساخت 4 خانه بهداشت  رحیم آباد، مظفر آباد(ده داروغه)، گلشن و حسین آباد جدید، شاهد حضور مؤثر و سازنده ایشان  در ارتقای  زیر ساخت های بهداشتی و درمانی شهر هستیم.

دانشکده علوم پزشکی نیشابور قدردان  اقدامات  مؤثر این خیّرگرانقدر در عرصه سلامت نیشابور می باشد. حافظه نیشابور این اقدامات خیّرین سلامت را بخاطر خواهد سپرد و به وجود این چهره های ماندگار افتخار می کند.

همشهریان عزیز در صورت تمایل جهت مشارکت در اقدامات خیر خواهانه می توانند با حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده علوم پزشکی با شماره تلفن 42627519 تماس حاصل نمایند.