سرپرست حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده از برگزاری مراسم تقدیر از همکاران ساعی در جلب مشارکت خیرین خبر داد.

مصطفی عظیمی نژاد در  گفت و گو با وب دا گفت: با توجه به طرح پیشنهادی حوزه مشارکت های اجتماعی جهت ترغیب همکاران درجلب مشارکت خیرین و تصویب آن در هیئت رئیسه، از ابتدای سال جاری ازهمکاران ساعی براساس میزان جذب خیّر تقدیر بعمل می آید.

وی افزود: با توجه به موارد ارسال شده توسط همکاران در فصل بهار، از خانم ها زهره ملا نوروزی (مسئول اجرایی مرکز خدمات جامع سلامت خرو) و سمانه عابدی و آقای امیر محمود آبادی (بهورزان خانه بهداشت قاسم آباد دهنه) براساس طرح مورد نظر طی مراسمی با اهدای لوح و کارت تقدیر صورت گرفت.

همکارانی که تاکنون در جلب مشارکت خیرین اقدامی انجام داده اند می توانند مستندات ومدارک این فعالیت پس تایید آن توسط معاونت مربوطه به حوزه مشارکت اجتماعی ارسال نمایند تا براساس طرح مصوب هئیت رئیسه دانشکده مورد تشویق وتقدیر قرار گیرند.

جلسه تقدیر از همکاران ساعی در جلب مشارکت خیرین روز شنبه هشتم آذر ماه 99 در محل سالن جلسات ستاد مرکزی دانشکده برگزار شد.

اسامی رابطین حوزه مشارکت های اجتماعی در معاونت ها: خانم ها الهه کارگزار از معاونت غذا و دارو، نیره سعادت نیا از معاونت درمان، سمیرا ذوالجلالی از معاونت دانشجویی، محبوبه دشتی از شبکه فیروزه، فاطمه سعیدی منش از معاونت آموزشی، زهره ملانوروزی ازشبکه زبرخان و آقایان سیدعلی موسوی زارع از بیمارستان حکیم، مصطفی افشارنیک از مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی، حسن صمدیه از معاونت بهداشت، حجت اله ایزدی فرد از بیمارستان 22بهمن و موسی الرضا قدسی از معاونت توسعه