به گزارش وب دا، رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات با همراهی مسئولان حراست و گزینش دانشکده از روند قرنطینه طراحان سوالات آزمون استخدامی بهورز در دانشکده علوم پزشکی نیشابور بازدید بعمل آوردند و محل برگزاری آزمون بهورزی، فضای فیزیکی، چیدمان صندلی ها و رعایت شیوه نامه های بهداشتی را مورد بررسی قرار دادند.

آزمون استخدامی بهورزی روز پنجشنبه بیست و چهارم مهرماه در محل دانشکده بهداشت واقع در بلوار جانبازان رو به روی ورزشگاه انقلاب برگزار خواهد شد.