روز یکشنبه شانزدهم شهریور رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده علوم پزشکی نیشابور به همراه مسئولان واحد گسترش شبکه معاونت بهداشت از مرکز خدمات جامع سلامت شهر چکنه بازدید کردند.

به گزارش وب دا در این بازدید مسئول فنی مرکز گزارشی از نحوه خدمت رسانی و فعالیت های این مرکز و چالش های موجود ارائه داد و رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده نیز اهمیت ارائه خدمات مطلوب به مردم منطقه را متذکر شد و از بخش های مختلف مرکز چکنه، درمانگاه و پایگاه مراقبت بازدید کرد و در ادامه با حضور در بخشداری در خصوص مشکلات موجود به گفتگو پرداخت.

این بازدیدها در چهارچوب بازدیدهای ادواری اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده از نحوه خدمت رسانی مراکز درمانی، بهداشتی و تجهیزات این مراکز  به صورت هفتگی و ماهیانه صورت می گیرد.