سرپرست حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده علوم پزشکی از تکمیل دو خانه بهداشت (وکیلی 1 و 2 ) توسط خیّر نیک اندیش سلامت جناب آقای مهندس عبدالرضا وکیلی خبر داد.

مصطفی عظیمی نژاد در این خصوص گفت: پیرو تفاهمی که در تاریخ دهم خرداد 99 با نماینده ی جناب آقای مهندس وکیلی منعقد شد، عملیات تکمیل چهار خانه بهداشت توسط ایشان شروع شد که تا کنون دو خانه بهداشت مظفرآباد با جمعیت تحت پوشش 827 نفر و 7 روستای قمر و گلشن با جمعیت تحت پوشش514 نفر  و 1 روستای قمرتحویل دانشکده علوم پزشکی و معاونت بهداشت شده است.

این خانه های بهداشت با پیگیری حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده راه اندازی شد.

دانشکده علوم پزشکی نیشابور مراتب قدردانی و سپاس خود را از این خیر گرانقدر در عرصه سلامت نیشابور اعلام می دارد.