نخستین نشست حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده با رابطان این حوزه در معاونت های مختلف و بیمارستان های 22بهمن و حکیم  بیستم مرداد ماه1399 برگزار شد.

سرپرست حوزه مشارکت های اجتماعی در این نشست  به معرفی جایگاه مشارکت های اجتماعی و اقدامات این حوزه در جذب خیرین پرداخت.

 مصطفی عظیمی نژاد ضمن تشکر از همکاری رابطان این حوزه ، نقش مهم خیرین در پیشبرد اهداف دانشکده را بسیار ارزشمند دانست و افزود: جلب مشارکت خیّر یک هنر است و  این مهم نیاز به عشق و علاقه به این کاردارد

وی بیان داشت:  با توجه به تصویب طرح پیشنهادی حوزه مشارکت های اجتماعی در خصوص تکریم و ترغیب ساعیان خیّر همکار در یکصد هیجدهمین هیئت رئیسه، نحوه انجام کار توسط رابطان را توضیح داد.

ارائه گزارشی از اقدامات حوزه خیرین در چند سال گذشته و میزان جذب کمک های مردمی در دوران مقابله با کرونا، توضیح در خصوص نرم افزار بانک اطلاعاتی و نمایش سایت خیرین دانشکده از موارد مطرح شده در این جلسه بود.