رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده علوم پزشکی نیشابور به همراه کارشناسان این اداره و کارشناسان دفتر فنی و واحد تجهیزات پزشکی از دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان 22 بهمن بازدید کردند.

قاسم کریمی در حاشیه این بازدید به وب دا گفت:  این بازدید بمنظور بررسی و ارزیابی نحوه خدمت رسانی به بیماران و بازدید از دستگاه تازه نصب شده اکسیژن ساز و دپوی کپسول های اکسیژن بیمارستان 22 بهمن صورت گرفت.

وی عملکرد دستگاه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با شروع بحران کرونا و کمبود این دستگاه در بیمارستان این دستگاه با پیگیری های انجام شده و با کمک خیرین محترم و اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چهارم تیرماه به بیمارستان 22 بهمن تحویل داده شد.

این بازدیدها در چهارچوب بازدیدهای ادواری اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده از نحوه خدمت رسانی مراکز درمانی، بهداشتی و تجهیزات این مراکز  به صورت هفتگی و ماهیانه صورت می گیرد.