تقویم روز
امروز یکشنبه 26 خرداد ماه 1398 ساعت 01:46 ق ظ

مدیریت امور دارو و مواد مخدر

مدیر امور دارو و مواد مخدر :

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم دکتر مهین شوروزی

تلفن تماس : 43349355

ساعات کار اداری : 7:30 – 13:45

مکان : خیابان امام خمینی - کوچه جلال آل احمد – بهداشت مرکزی – اتاق 43

شرح وظايف:

۱- تكميل مدارك به منظور طرح موضوع : تاسيس داروخانه، ابطال و تاسيس همزمان داروخانه در همان محل ، تائيد صلاحيت مسئول فني ، تبديل وضعيت ارائه خدمات دارويي داروخانه ، ابطال مجوز تاسيس داروخانه و ... در كميسيون ماده ۲۰ و انجام ساير امور مربوطه پس از راي كميسيون

 

۲- انجام كليه امور مربوط به روند قانوني و اداري تاسيس داروخانه ها ، انتقال سرمایه ، تبديل وضعيت ارائه خدمات دارويي داروخانه ها ، تغییر مسئولین فنی  داروخانه ها شامل معرفي به شركتهاي دارويي و بيمه هاي خدمات درماني جهت انعقاد قرار داد بيمه و صدور پروانه هاي مربوطه و ...

۳- صدور پروانه تاسيس و مسئول فني داروخانه

۴- صدور گواهی  تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه

۵- تمديد اعتبار پروانه مسئولين فني داروخانه

۶- صدور مجوز قائم مقام مسئول فني داروخانه

۷- صدور گواهي سابقه كار داروسازان در داروخانه هاي حوزه نظارتي دانشگاه

۸- ثبت نام افراد واجد شرايط تاسيس داروخانه

۹- امتيازبندي متقاضيان تاسيس داروخانه بر اساس ضوابط و مقررات

۱۰- تهیه و ارسال لیست تغییرات امور داروخانه ها به سازمان غذا  و دارو

پیوند های مفید

www.3dots.ir